Komunizm a marksizm

Komunizm a marksizm

On

Pojęcia „komunizm” oraz „marksizm” mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Oba te terminy się zawężają, nachodzą na siebie w swych podstawowych założeniach, poglądach, ideologii, a także nadrzędnych celach. Postaramy się opisać w niniejszym artykule, na czym polega komunizm w rozumieniu marksistowskim.  Twórcy...

Początki komunizmu

Początki komunizmu

On

Nawoływanie do zniesienia kapitalistycznych różnic społecznych, wprowadzenie powszechnie obowiązującej zasady jedności oraz równości, powszechność i wspólnota środków produkcji, sprawiedliwy podział dóbr oraz rewolucyjny charakter walk „ o lepszy byt” pozbawiony elementów różnicowania warstw społeczeństwa to cechy charakterystyczne dla okresu komunizmu. Jak ten...

Odmiany komunizmu

Odmiany komunizmu

On

Komunizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się wielorakich typów doktryn politycznych. Niemniej jednak istnieją dwa podstawowe rodzaje ideologii, w jakich charakteryzowana myśl komunistyczna niewątpliwie okazuje się kluczowa. Mowa tu między innymi o doktrynach bazujących na marksistowskich oraz doktrynach poza marksistowskich . Warto...

Czym był komunizm?

Czym był komunizm?

On

Termin komunizm wywodzi się pod względem etymologicznym z pojęcia łacińskiego, a dokładniej ma on swoje źródła w wyrazie „communis”. Ten zaś w dosłownym tłumaczeniu brzmi „powszechny”, „wspólny”, „wzajemny”. Jeżeli natomiast chodzi o wstępną, podstawową charakterystykę tej ideologii, to zdecydowanie trzeba tu wspomnieć...