Pojęcie komunizmu - nazewnictwo

Pojęcie komunizmu - nazewnictwoTermin „komunizm” stanowił charakterystyczne określenie odnoszące się przede wszystkim do ustroju polityczno-gospodarczego. Było to nazewnictwo wprowadzone w krajach, gdzie rządzili działacze komunistyczni formujący partie. Na tej podstawie zrodziły się także kolejne pojęcia takie jak między innymi termin „państw komunistycznych”. Generalnie stanowiły one opozycyjne organizmy akademiaprawajazdy.pl wobec demokracji liberalnych opartych na gospodarce rynkowej. 
Jeżeli chodzi natomiast o to, w jaki sposób określali siebie samych działacze komunistyczni, to często wysuwali oni sformułowanie „socjaliści”. W podobny sposób określali także kraje – jako państwa socjalistyczne. W ich opinii, ustrój komunistyczny bazował przede wszystkim na bezklasowości. Podstawą było tu więc dążenie do obalenia wyzysku społecznego na rzecz powszechnej, społecznej równości. Początkowo uważano, że kiedy kraj osiągnie komunizm, wówczas obumiera. Z czasem zaś tę doktrynę przeobrażono, a w konsekwencji tego zaczęto mówić o tym, iż komunizm w radykalny sposób zmienia charakter funkcjonowania danego państwa. Wraz z biegiem lat i rozwojem komunistycznej ideologii, pojawiło się przeświadczenie o tym, iż komunistyczny organizm odznacza się na tle innych organizmów państwowych swoją dużo wyższą formą organizacji. Warto wspomnieć także o tym, iż w okresie lat siedemdziesiątych minionego stulecia, komunizm nazywany był często realnym socjalizmem. Jeżeli zaś chodzi o formalne określenia wysuwane w stronę państw socjalistycznych w swym charakterze, mówiono o republikach socjalistycznych oraz republikach czy też demokracjach ludowych.

Zobacz stronę autora: Widły teleskopowe

Related Posts