Marksistowskie nurty komunizmu

Marksistowskie nurty komunizmuPojęcie komunizmu wielokrotnie przez badaczy historii jest traktowane jako synonimiczne określenie wobec rozmaitych nurtów komunizmu marksistowskiego. Nieprzypadkowo tego typu konotacje są dostrzegalne, bowiem w dwudziestym stuleciu doszło do rozwinięcia się w obrębie komunizmu marksistowskiego rozlicznych odmian, typów, nurtów tejże ideologii.
Ogromny wpływ na to miał fakt, iż komunistom udało się wtedy osiągnąć władzę. Niewątpliwie za jeden z najbardziej znaczących w historii wariantów komunizmu w tym ujęciu uznać należy leninizm. Ta wersja komunistycznej doktryny politycznej oraz ekonomicznej opracowana została przez przywódcę bolszewickiego, który był Włodzimierz Lenin. Wtedy zaczęto także określać początkowo są ideę mianem marksizmu-leninizmu. Generalnie była to forma „rozszerzonego marksizmu”, jaka opierała się na „wzbogaceniu” standardowych poglądów marksistowskich między innymi o takie kluczowe pojęcia jak imperializm. 
Imperializm stanowił wyższą formę kapitalizmu. Miał on także związek z założeniami utopijnymi. Niemniej jednak, leninizm dal podwaliny działalności dawnej partii bolszewickiej. Z kolei po leczenie-ran-koszalin.pl 1917 roku, a więc bezpośrednio po rewolucji październikowej, ta doktryna stała się formalną ideologią kraju zwanego  ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nie oznacza to natomiast, że leninizm wystąpił wyłącznie w tym jednym kraju. Był on wprowadzany sukcesywnie w każdym jednym państwie, w którym do władzy dostawali się komuniści. Generalnie okres jego funkcjonowania datowany jest do 1991 roku, kiedy doszło do rozpadu tak zwanego bloku wschodniego.
Z czasem, gdy doszło do śmierci Włodzimierza Lenina, kontynuację rozpoczętej przez niego doktryny polityczno-ekonomicznej przejął Józef Stalin, tworząc własną odmianę marksizmu, jaka przeszła do historii pod nazwą stalinizm- również bezpośrednio od nazwiska jej autora. Podstawą założeń stalinizmu było nic innego jak walczenie klas wraz z postępem rewolucji. Tym samym w grę wchodzić mógł akceptowany powszechnie, niczym nieskrępowany i nieograniczany terror w rozmaitych postaciach. Przeciwny wobec tego stał się natomiast trockizm, któremu poświęcony zostanie następny artykuł. 

Zobacz stronę autora: dobry hosting dla WordPress

Related Posts