Pojęcia „komunizm” oraz „marksizm” mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Oba te terminy się zawężają, nachodzą na siebie w swych podstawowych założeniach, poglądach, ideologii, a także nadrzędnych celach. Postaramy się opisać w niniejszym artykule, na czym polega komunizm w rozumieniu marksistowskim. 
Twórcy marksizmu i kontynuatorzy tejże ideologii jednoznacznie odnosili się do ustroju komunistycznego, traktując tę doktrynę polityczną i ekonomiczną, jako przyszłą formę wyglądu społeczno-gospodarczego, a więc ustrój w jakim za podstawę uznano posiadanie przez ogół, to jest przez wspólnotę własność środków produkcji. Najważniejszymi nazwiskami wiążącymi się z nurtem marksistowskim były oczywiście założyciel tej ideologii, a więc Karol Marks i Fryderyk Engels. Obaj pochodzi z Niemiec, będąc komunistami, filozofami. To za ich udziałem opracowany został utrwalony na kartach historii materializm historyczny, wedle którego społeczności rozwijają się na drodze toczenia walk klas. Owe etapy rozwojowe natomiast zostały określone formacjami społeczno-ekonomicznymi. W ujęciu wyżej wspomnianych działaczy, formacje te były osiągane według wypracowanej, jednej hierarchii, a mianowicie- wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm oraz kapitalizm. Z kolei gdyby tak zdaniem Marksa i Engelsa doszło do obalenia i zniesienia kapitalizmu ale poprzez zrealizowanie rewolucji, stworzona zostałaby formacja socjalistyczna, która następnie przeobrażona zostałaby w bezklasowy komunizm, który cechowałby się także bezpaństwowością. 

Zobacz stronę autora: prawa jazdy w Łodzi

Related Posts