Komunizm chrześcijański i pierwotny

Komunizm chrześcijański i pierwotnyJeżeli chodzi o pojęcie komunizmu, to jest to najbardziej skrótowo mówiąc –ideologia społeczna utopijna, wiązana bardzo często z zakresem nurtu marksistowskiego a więc stworzonego przez Karola Marksa. Oczywiście opisywany ustrój w takim wymiarze był chyba najpowszechniejszy, jednak nie była to wyłączna „forma” komunizmu, jaki utrwalił się na kartach historii. 
Komunizm występował także poza marksizmem i tym zajmiemy się w niniejszym artykule poświęconym dwóm rodzajom omawianego ustroju- komunizmowi chrześcijańskiemu oraz komunizmowi pierwotnemu. Historycy wskazują na to, że idea komunistyczna dostrzegalna jest już chociażby w „Państwie” Platona i niewykluczone, iż to od tego momentu zaczęła się ona krystalizować, systematycznie ewoluując i przybierając coraz to bardziej rozmaite warianty. Przyglądając się bliżej wspomnianemu dziełu znanego filozofa, należy nadmienić, iż w opisanym przez niego ustroju wspólnota stanowi cechę charakterystyczną w odniesieniu zarówno do własności, jak także do grup społecznych- do współmałżonki czy potomstwa. 
Wzajemne posiadanie wszelkiego typu własności nieruchomości typowe było też dla angielskiego pisarza Tomasza Morusa, który jest autorem doskonale znanej „Utopii”, w której również ową ideologię przedstawia. Wyżej wymienione działania „artystyczno-literackie” nie miały jednakże nacechowania politycznego. I podobny charakter ma także komunizm chrześcijański, jaki stanowi ustrój tradycyjny dla części wspólnot chrześcijańskich. Na podstawie tejże ideologii wyznawcy są zdania, iż kierując się Biblią oraz zważając na sposób życia apostołów opisany w Piśmie Świętym, podstawa ludzkiego bytu powinno być wspólne działanie, brak osobistej własności, równość, obopólny szacunek, powszechna jedność ludzkości. 
Jeszcze czymś innym okazał się natomiast komunizm pierwotny, który zrodził się w swym pojęciu w wieku dziewiętnastym. Termin ten wyszczególniali w swych dziełach między innymi Johann Jacob Bachofen oraz Lewis Henry Morgan. Wedle nich, wspólnota własności to cecha typowa dla społeczeństw pierwszych, które zdecydowanie charakteryzowano jako egalitarne. Z czasem natomiast takie przeświadczenie zyskało równie wielu przeciwników, co i wyznawców. Jeszcze w tym samym wieku komunizm pierwotny zaczął uchodzić za nurt kontrowersyjny, wywołujący mieszane odczucia. Warto wiedzieć, iż ten termin funkcjonował natomiast również w filozofii Karola Marksa.

Zobacz stronę autora: implanty trójmiasto

Related Posts