Komunistyczne przekonaniaJak każdy nurt polityczny, doktryna jaką był komunizm wiązała się ze ściśle określonym rodzajem poglądów. Przekonania, jakie dominował wśród propagatorów tej formy działania w organizmie państwowym bazowały zwłaszcza na dążeniu za wszelką cenę do pełnego zlikwidowania wyzysku społecznego, a co za tym idzie- kompletnego zniesienia ucisku. W konsekwencji tego, za prymarne uznawano takie funkcjonowanie, żeby realne stały się wartości typu sprawiedliwość oraz równość i powszechność. To one miały dominować i na nich miało być konstruowane społeczeństwo oraz jego egzystowanie. Musimy także wspomnieć, iż nadrzędnym poglądem komunistycznym była społeczna kontrola gospodarki i jej rozwoju. W praktyce wiązać się to miało z podziałem dóbr w sposób sprawiedliwy, równy, opierając to na własności środków produkcyjnych. Generalnie, zasada była prosta- panowanie zasad równości w każdym jednym aspekcie życiowym. 
Zdaniem reprezentantów komunizmu, sposób na to, aby zlikwidować skutecznie kapitalistyczny ustój wiążący się niewątpliwie z nierównościami społecznymi, możliwy był tylko i wyłącznie za sprawą podziałania na niego rozlegle rozumianą rewolucją. Ogólnie chodziło jednakże nie tylko o swego rodzaju bunt, a więc zbrojne wystąpienie o charakterze masowym, chociaż i takiej formy walki klas nie wykluczano. W opinii badaczy historii, koncentrujących się na opisie okresu komunistycznego, owa rewolucja przybierała rozmaite postaci. Przeważnie sposób jej przeprowadzania mający doprowadzić do obalenia kapitalistycznych różnic miał być stricte uzależniony od środowiska, z jakiego pochodzić miała określona teoria komunistyczna. 

Related Posts