Czym był komunizm?Termin komunizm wywodzi się pod względem etymologicznym z pojęcia łacińskiego, a dokładniej ma on swoje źródła w wyrazie „communis”. Ten zaś w dosłownym tłumaczeniu brzmi „powszechny”, „wspólny”, „wzajemny”. Jeżeli natomiast chodzi o wstępną, podstawową charakterystykę tej ideologii, to zdecydowanie trzeba tu wspomnieć o klasyfikowaniu komunizmu w kategoriach politycznej, gospodarczej i utopijnej ideologii społecznej. O tym, co stanowiło poradą prawną dla firmy Wrocławskiej cel nadrzędny owego ustroju dowiesz się natomiast z poniższych akapitów.
Komunizm miał być tworzony po to, żeby w wielkim skrócie ujmując- powstało społeczeństwo bez wyzysku klasowego. Takie hasła głoszono non stop, za priorytet uznając zdaniem aktywnym działaczy – brak ucisku społecznego. Wspólne miało być wtedy wszystko, a by to móc wypracować trzeba było zdaniem przywódców komunistycznych- wygenerować wzajemne własności środków produkcyjnych. Powstałe dobra z kolei, należało w ich opinii dzielić- po równo dla każdego. Komunizm wykazywał ścisłe powiązanie z politycznymi doktrynami proponowanymi przez Fryderyka Engelsa oraz Karola Marksa. Generalnie marksizm ma mocne konotacje z komunizmem. Propagujący nurt marksistowski wychodzili z założenia, że dzięki komunizmowi można będzie rozwijać społeczności i w drugą stronę- że tenże ustrój polityczny wystąpi w silnie rozwiniętych społeczeństwach. 
Początki komunizmu w znaczeniu konkretnej ideologii wiążą się natomiast już z piętnastym stuleciem, kiedy to pojawiło się pojęcie komunizmu utopijnego. W nim za podstawę uznano usuwanie nierówności w warstwach społecznych. Minęło od tego czasu kilka wieków i na czoło wysunęły się dwa warianty komunizmu rozumiane jako typ anarchistyczny bazujący na chęci zniesienia funkcji i pojęcia instytucji państwowej, jak także opierający się na kolektywizmie oraz komunizm marksistowski, który działał na podstawie ustalonego w 1848 roku Manifestu Komunistycznego.

Zobacz stronę autora: regeneracja skrzyń biegów

Related Posts