Komunizm poza Związkiem Radzieckim

Komunizm poza Związkiem RadzieckimZwiązek Radziecki to oczywiście pierwsze, centralne miejsce, w którym zrodził się ustrój komunistyczny, ale warto mieć świadomość, iż nie był to jedyny obszar, gdzie ta doktryna zawładnęła czy to życiem społecznym, czy też sceną polityczną oraz wpłynęła w kluczowy sposób na gospodarkę i ekonomię. Istniało wiele różnorodnych partii komunistycznych zarówno na Zachodzie, jak i występowały one na obszarach Dalekiego Wschodu.
protetyka trójmiasto /> Partie komunistyczne na Zachodzie to między innymi powszechnie znana Międzynarodówka Komunistyczna, która powstała w związku z inicjatywą podjętą przez radzieckich działaczy komunistycznych. Celem istnienia tejże formacji okazało się głoszenie przekonań wpisujących się w nurt socjalizmu europejskiego. I tu warto wspomnieć o również silnym prosperowaniu Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych oraz Francuskiej Partii Komunistycznej. Generalnie, w charakteryzowanym okresie, na terenie zachodniej Europy partie komunistyczne odgrywały istotną rolę, zwłaszcza we Francji, ponieważ to licówki trójmiasto tam mieli oni w wyborach kilkanaście procent poparcia. W porównaniu z tym, jak funkcjonowała partia komunistyczna w USA, formacja francuska była bardziej propagowana. Amerykanie nie zaistnieli w wyborach w szczególny sposób, co wynikało prawdopodobnie z faktu, iż w Stanach obowiązuje dwupartyjny system rządowy. Niemniej jednak i tam komuniści zasłynęli, lecz na mniejszą skalę. Stworzyli oni związki zawodowe, które gromadziły jakieś pięćdziesiąt tysięcy pracowników. W Niemczech z kolei w tym okresie wykrystalizowała się Komunistyczna Partia Niemiec, o jakiej było dość głośno głównie ze względu na walki toczone na ulicach – między SS oraz SA. 
O komunistycznych partiach należy także wspomnieć w kontekście charakterystyki ustrojów dominujących w tym czasie na Dalekim Wschodzie. W 1921 roku doszło w Mongolii do rewolucji, która zapoczątkowała powstanie trzy lata po niej Mongolskiej Republiki Ludowej z Damdinem Suche Bator na czele. Kilka lat później zaś uformowała się Tuwińska Republika Ludowa. 

Related Posts