Komunizm współcześnieUstrój komunistyczny niewątpliwie kojarzy się z zamierzchłymi dziejami i faktycznie to w czasach funkcjonowania Związku Radzieckiego ta doktryna rozwijała się najsilniej i najbardziej dynamicznie. Niemniej jednak o komunizmie w kontekście politycznym oraz gospodarczym i społecznym można także mówić w aspekcie współczesności. 
Istnieje dzisiaj wiele krajów na świecie, jakie oficjalnie nazywają siebie  socjalistycznymi. Przykładem takich organizmów państwowych jest między jak zwiększyć sprzedaż w sklepie innymi Korea Północna, Chińska Republika Ludowa, Laos, Wietnam czy też Kuba. Nie są to jedyne obszary, gdzie nadal można zetknąć się z charakteryzowanym typem sprawowania rządów. Komunistycznych partii jest cała masa w rozmaitych innych krajach, nie tylko tych wymienionych powyżej. 
Przyjrzyjmy się natomiast bliżej komunizmowi w wariancie chińskim. W narodzie chińskim kapitalistyczne reformy zaczęto wprowadzać zaraz po tym, jak doszło do śmierci Mao Zedonga. Zachowano ówczesną naprawa skrzyni biegów ideologię, a także monopol władzy przypisywany partii komunistycznej. W 1978 roku natomiast zaczęto rewolucjonizować tamtejszą gospodarką, czego wyrazem były kolejne szeroko idące reformy. Na czele tej „metamorfozy” stanął przywódca Deng Xiaoping. W szczególności warto tutaj wspomnieć o reformach wolnorynkowych, które zaczęto wprowadzać przy zachowaniu jednocześnie rządów komunistycznych. Podobny charakter przetrwał nawet po dziś dzień na obszarze takich krajów jak Laos i Wietnam. 
Od 1979 roku istnieje także frakcja komunistyczna, która obecna jest w Parlamencie Europejskim. Poza tym przedstawiciele komunizmu działają nadal zacięcie na terenie dawnych państw ZSRR, a mianowicie nie brak ich na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Łotwie, Białorusi, Azerbejdżanie, Kirgistanie, Tadżykistanie. „Uwolnione” od komunizmu pozostają zaś Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan czy też Estonia i Litwa. Obecność komunistycznych partii wiąże się także ze współczesnymi parlamentami Grecji, Irlandii, Francji, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Cypru czy Portugalii. 

Related Posts