Komunizm współcześnieUstrój komunistyczny niewątpliwie kojarzy się z zamierzchłymi dziejami i faktycznie to w czasach funkcjonowania Związku Radzieckiego ta doktryna rozwijała się najsilniej i najbardziej dynamicznie. Niemniej jednak o komunizmie w kontekście politycznym oraz gospodarczym i społecznym można także mówić w aspekcie współczesności. 
Istnieje dzisiaj wiele krajów na świecie, jakie oficjalnie nazywają siebie  socjalistycznymi. Przykładem takich organizmów państwowych jest między innymi Korea Północna, Chińska Republika Ludowa, Laos, Wietnam czy też Kuba. Nie są to jedyne obszary, gdzie nadal można zetknąć się jak zwiększyć sprzedaż w sklepie z charakteryzowanym typem sprawowania rządów. Komunistycznych partii jest cała masa w rozmaitych innych krajach, nie tylko tych wymienionych powyżej. 
Przyjrzyjmy się natomiast bliżej komunizmowi w wariancie chińskim. W narodzie chińskim kapitalistyczne reformy zaczęto wprowadzać zaraz po tym, jak doszło do śmierci Mao Zedonga. Zachowano ówczesną ideologię, a także monopol władzy przypisywany partii komunistycznej. W 1978 roku natomiast zaczęto rewolucjonizować tamtejszą gospodarką, czego wyrazem były kolejne szeroko idące reformy. Na czele tej „metamorfozy” stanął przywódca Deng Xiaoping. W szczególności warto tutaj wspomnieć o reformach wolnorynkowych, które zaczęto wprowadzać przy zachowaniu jednocześnie rządów komunistycznych. Podobny charakter przetrwał nawet po dziś dzień na obszarze takich krajów jak Laos i Wietnam. 
Od 1979 roku istnieje także frakcja komunistyczna, która obecna jest w Parlamencie Europejskim. Poza tym przedstawiciele komunizmu działają nadal zacięcie na terenie dawnych państw ZSRR, a mianowicie nie brak ich na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Łotwie, Białorusi, Azerbejdżanie, Kirgistanie, Tadżykistanie. „Uwolnione” od komunizmu pozostają zaś Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan czy też Estonia i Litwa. Obecność komunistycznych partii wiąże się także ze współczesnymi parlamentami Grecji, Irlandii, Francji, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Cypru czy Portugalii. 

Related Posts