Komunizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się wielorakich typów doktryn politycznych. Niemniej jednak istnieją dwa podstawowe rodzaje ideologii, w jakich charakteryzowana myśl komunistyczna niewątpliwie okazuje się kluczowa. Mowa tu między innymi o doktrynach bazujących na marksistowskich oraz doktrynach poza marksistowskich . Warto natomiast wspomnieć o tym, iż zdecydowanie przeważa ilość nurtów komunistycznych, które wyróżniają się charakterem marksistowskim.
Biorąc pod uwagę to, że komunizm przewija się w ideologiach marksistowskich rejestracja w avon i doktrynach tego rodzaju, wielokrotnie w historii i polityce pojęcia komunizmu oraz marksizmu nachodzą się na siebie, wręcz będąc traktowane jako swego rodzaju synonimy. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, iż marksizm jest to system filozoficzny, a więc coś więcej niż tylko standardowa filozofia w kontekście politycznym. Jeżeli natomiast mowa o komunizmie, to przeważnie ogranicza się go w jego charakterystyce do ideologii politycznej. 
Jednym z typów komunizmu, odłamów okazał się socjalizm, który był uznawany nierzadko jako nurt lewicowy, związany bezpośrednio z doktrynami komunistycznymi, ale nie aż tak radykalny w swoim zasięgu. To, co odróżniało socjalizm od komunizmu to zwłaszcza nietolerowanie sposobów walki opartych na rewolucjach. Za to socjaliści stawiali na stopniowo następującą ewolucję zmierzającą ostatecznie do utworzenia społeczeństwa dużo sprawiedliwszego. 
W zakresie nurtów komunizmu, które można zaś określić jako nie marksistowskie, niewątpliwie trzeba nadmienić o komunizmie chrześcijańskim. Większość z tych nurtów nie wykazywało działania rewolucyjnego i nie odnosiło się nawet do polityki. Warto także wspomnieć o komunizmie utopijnym, jaki zrodził się w siedemnastym stuleciu oraz który przetrwał do wieku dziewiętnastego. Była to doktryna polityczna, za którą obstawali tacy jej reprezentanci jak Louis Auguste Blanqui, Wilhelm Weitling, Etienne Cabet oraz Jean Meslier. Z kolei samo pojęcie „komunizm utopijny” wprowadzone zostało przez Marksa i Engelsa. 

Related Posts