Trockizm - czym był i na czym polegał?

Trockizm był to nurt przeciwny do stalinizmu. Nazewnictwo tej doktryny wywodzi się jednoznacznie od nazwiska propagatora opozycji wobec działań Stalina, tj. Lwa Trockiego. To tenże polityk rozpoczął ostre zmagania z występującym w obrębie ruchu komunistycznego stalinizmem. 
Lew Trocki zasłynął na kartach historii jako współtwórca Związku Radzieckiego. To za jego przyczyną i mocną krytyką stalinizmu, doprowadzono do rozpoczęcia walki z ówczesnym falownik stanem społeczno-politycznym. Działacz nie bał się otwarcie piętnować sposobu kreacji socjalizmu w granicach jednego kraju, a więc typową politykę prowadzoną przez Stalina. Zdaniem Trockiego, to właśnie taki charakter podejmowanych działań przyczynił się w kolosalnym stopniu do spowolnienia, a w pewnym momencie wręcz całkowicie zaprzepaszczenia dalszego procesu rewolucyjnego. Nie musiało upłynąć zbyt dużo czasu, aby Trocki zyskał szerokie grono swych zwolenników . W związku z tym zaczęto masowo krytykować formę rządów oparta na sprawowaniu terroru, przejęci władzy przez aparat policyjny oraz postępującą biurokratyzację. 
Poglądy wyznawane przez Lwa Trockiego określano w kontekście doktryny politycznej mianem trockizmu, z kolei jego frakcję określano jako Lewicowa Opozycja. Aktywność przywódcy tego odłamu została jednakże zahamowana w 1927 roku, kiedy to miała miejsce rocznica rewolucji październikowej i KC WKP doprowadził do wydalenia Trockiego z frakcji. Odsunięto z partii także i popierających go. Wszyscy zwolennicy trockizmu pożegnali się z działalnością dotychczas prowadzoną do XV zjazdu WKP. Każdego z aktywnych skazano na zesłanie, podobnie było z Trockim, który w 1929 roku pozbawiony został sowieckiego obywatelstwa, a w konsekwencji tego deportowano go poza obszar Związku Radzieckiego.

Zobacz stronę autora: Adwokat Świdnica

Related Posts