Stalinizm - charakterystyka

Stalinizmem określa się ustrój polityczny, który bezpośrednio wiąże się z komunizmem, stanowiąc jeden z nurtów tejże doktryny. Nieprzypadkowe jest nazewnictwo tego systemu sprawowania rządów, bowiem zaczerpnięte zostało ono od nazwiska słynnego rosyjskiego przywódcy, a mianowicie Józefa Stalina.
Przed Stalinem władzę sprawował Lenin, wprowadzając w życie dawnej Rosji nowy typ rządów zwany leninizmem. Kiedy zaś bolszewicki przywódca zmarł , władzę przejął Stalin. To on zapoczątkował trwający ponad trzy lata aby przejść na stronę kliknij %tutaj%. wielki terror, który opanował cały Związek Radziecki. Taka sytuacja na politycznej mapie Rosji trwała od 1936 do 1939 roku. W tym okresie doszło do wzmożonych działań represyjnych, które prowadzone były zarówno przez aparat policyjny, jak także aparat biurokratyczny. Konsekwencje tych drastycznych, brutalnych poczynań w ramach wielkiego terroru poniosły miliony niewinnych obywateli. Jednym z kierunków, w jakim wymierzone zostały ostre poczynania działaczy stalinowskich był atak na aktywnych komunistów. I tak też zrodziło się utrwalone na kartach historii pojęcie „wielkiej czystki”. W praktyce opierało się to na śmierci w zasadzie dominującej części wyższych kadr partii komunistycznej. Powód? Sprzeciwienie się sposobowi realizowania władzy przez Stalina. Brak dyscypliny partyjnej był więc równoznaczny z utratą życia. Taki proceder był  wręcz standardowy. Stracono wtedy setki osób. Mordy prowadzono na starszych bolszewikach, którzy działali w ramach rewolucji toczonej w 1917 roku. Ofiarami stalinistów padli także ci, którzy stanowili bliskich współpracowników Lenina. W tym właśnie czasie życie stracili Nikołaj Bucharin, Aleksiej Rykow, Grigorij Zinowjew czy Lew Kamieniew. 
Stalinizm wywarł ogromny wpływ nie tylko na sposób sprawowania rządów politycznych i władzę społeczną, ale także wprowadził duże zmiany w gospodarce. Stalin zupełnie zrezygnował bowiem z polityki NEP-u, z kolei zastąpił ją działaniami opartymi na pełnym planowaniu gospodarki. Wiązało się to także z kolektywizacją rolnictwa. 

Related Posts