Leninizm - informacje ogólne

sprzet, elektryczny, bardzo często, naszych sklepachCharakteryzując ustrój komunistyczny, nie można nie wspomnieć o bezpośrednio z nim wiążącym się terminem jakim jest leninizm. Niekiedy synonimem owego pojęcia był marksizm-leninizm, a terminologia ta wywodziła się wprost z języka rosyjskiego. Inaczej mówiono na leninizm także bolszewizm. Czym się odznaczał tenże nurt? nasza %strona internetowa% Dowiedz się więcej z poniższych części naszego artykułu. 
Jako leninizm rozumie się specyficzną doktrynę o charakterze politycznym, a także ekonomicznym, która zrodziła się na podwalinach marksizmu. Generalnie podstawą do wykrystalizowania się opisywanej ideologii, zdaniem większości specjalistów z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie była sfera filozofii zwana materializmem dialektycznym. Za jego twórcę natomiast uznaje się Fryderyka Engelsa oraz Karola Marksa. implanty sopot Dodatkowo, spory wpływ na to, jak wyglądał leninizm wywarły także rewolucyjne koncepcje Związku Radzieckiego. 
Od momentu stworzenia leninizmu, aż do końca jego funkcjonowania, doktryna ta stanowiła formalną, główną ideologię kraju ZSRR. Co więcej, należy też nadmienić, iż leninizm dominował oficjalnie w każdym jednym państwie, który wchodził w skład Układu Warszawskiego. Skąd natomiast akurat takie jej nazewnictwo? Nurt ten swoje określenie niewątpliwie zawdzięcza bolszewickiemu wodzowi, jakim był Włodzimierz Lenin. To od jego nazwisko powstała doktryna, która bazuje na jego ideologii- przez niego wprowadzonej w życie, rozwijanej, modyfikowanej. Kiedy autor leninizmu zmarł, kontynuację zapoczątkowanej przez niego polityki przejął Józef Stalin. Później natomiast ideologię przekształcali i nadal realizowali wszyscy przywódcy zasiadający na stanowisku I sekretarza KPZR. 

Zobacz stronę autora: Nocleg w Sopocie

Related Posts