Władze Komsomołu

Terminologia Komsomoł wiąże się bezpośrednio ze skrótem rosyjskiej pełnej nazwy organizacji Związku Radzieckiego, jaką jest Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży. Pojęcie to odnosi się wprost do sowieckiego stowarzyszenia młodzieżowego, które stworzone zostało w roku 1918 oraz jakie przetrwało do 1991 roku. 
Jeżeli chodzi o aspekt nazewnictwa, to noclegi w Sopocie Komsomoł na przestrzeni kolejnych lat zmieniał swoje nazwy, w 1926 roku przybierając określenie Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży. Za sprawą działalności komsomolców- bo tak potocznie określano członków opisywanej formacji, powstała działalność aktywna związana z czynem społecznym, jaką były subbotniki, czyli pracujące soboty. Młodzież przynależna do organizacji angażowała się również w przedsięwzięcia związane z kolektywizacją wsi nauka jazdy gdynia oraz stworzenie okrętu Leninskij Komsomolec, który powstał ze składek indywidualnie wnoszonych przez członków stowarzyszenia. Jak każda podobna organizacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej masowy charakter, jaki niewątpliwie Komsomoł cechował w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, formacja ta posiadała swoje władze.
Chcąc najprościej i najbardziej rzeczowo oraz obiektywnie scharakteryzować strukturę Komsomołu, był to centralizm demokratyczny. Na czele władzy, jako szczebel kierowniczy stało Zebranie Ogólne. Kolejne ogniwa stanowiły Konferencja będąca organem nadzorującym dla organizacji terenowych, a dla reszty funkcję tę pełnił Zjazd. Funkcjonowały także biura, a ściślej oddziały komsomolskie i tak zwane grupy komsomolskie. Były one uzależnione od określonego pułapu organizacyjnego. Nie należy też zapominać o komitetach, jakie także stanowiły w Komsomole nieodłączny element.

Related Posts