Odmiany komunizmu

Komunizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się wielorakich typów doktryn politycznych. Niemniej jednak istnieją dwa podstawowe rodzaje ideologii, w jakich charakteryzowana myśl komunistyczna niewątpliwie okazuje się kluczowa. Mowa tu między innymi o doktrynach bazujących na marksistowskich oraz doktrynach poza marksistowskich męskie torby skórzane. Warto natomiast wspomnieć o tym, iż zdecydowanie przeważa ilość nurtów komunistycznych, które wyróżniają się charakterem marksistowskim.
Biorąc pod uwagę to, że komunizm przewija się w ideologiach marksistowskich i doktrynach tego rodzaju, wielokrotnie w historii i polityce pojęcia komunizmu oraz marksizmu nachodzą się na siebie, wręcz będąc traktowane jako swego rodzaju synonimy. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, iż marksizm jest to system filozoficzny, a więc coś więcej niż tylko standardowa filozofia w kontekście politycznym. Jeżeli natomiast mowa o komunizmie, to przeważnie ogranicza się go w jego charakterystyce do ideologii politycznej. 
Jednym z typów komunizmu, odłamów okazał się socjalizm, który był uznawany nierzadko jako nurt lewicowy, związany bezpośrednio z doktrynami komunistycznymi, ale nie aż tak radykalny w swoim zasięgu. To, co odróżniało PREFABET - KURZĘTNIK sp. z o.o. socjalizm od komunizmu to zwłaszcza nietolerowanie sposobów walki opartych na rewolucjach. Za to socjaliści stawiali na stopniowo następującą ewolucję zmierzającą ostatecznie do utworzenia społeczeństwa dużo sprawiedliwszego. 
W zakresie nurtów komunizmu, które można zaś określić jako nie marksistowskie, niewątpliwie trzeba nadmienić o komunizmie chrześcijańskim. Większość z tych nurtów nie wykazywało działania rewolucyjnego i nie odnosiło się nawet do polityki. Warto także wspomnieć o komunizmie utopijnym, jaki zrodził się w siedemnastym stuleciu oraz który przetrwał do wieku dziewiętnastego. Była to doktryna polityczna, za którą obstawali tacy jej reprezentanci jak Louis Auguste Blanqui, Wilhelm Weitling, Etienne Cabet oraz Jean Meslier. Z kolei samo pojęcie „komunizm utopijny” wprowadzone zostało przez Marksa i Engelsa. 

News Reporter
Nazywam się Marek Kossakowski i jestem studentem drugiego roku historii na Uniwersytecie Wrocławkim. Kontrowersyjny publicysta, domator, lubi czytać. Degustator win.