Socjalizm - jak się zrodził?

Socjalizm - jak się zrodził?Zanim wykształcił się socjalizm w dzisiejszym rozumieniu owej ideologii polityczno-społeczno-gospodarczej, najpierw wykrystalizowały się inne doktryny, jakie śmiało uznać można za podwaliny socjalistycznej myśli. 
Przykładem takiej poprzedzającej socjalizm idei był protosocjalizm. Jego uformowanie było możliwe między innymi poprzez reformację, która to doprowadziła do jego rozwoju. W tym czasie na kontynencie http://akademiaprawajazdy.pl/ europejskim zasłynęło wielu działaczy, wśród których warto wyszczególnić między innymi Tommaso Campanella oraz Tomasza Morusa. To oni stanowili zwolenników reformacji społeczeństwa oraz religii. Propagowali swoje myśli w bardzo szerokim zakresie i na dużą skalę, jednakże reformacja została w pewnym sensie stłamszona w momencie, gdy zrodziła się inna, równie charakterystyczna doktryna, a mianowicie purytanizm. Z czasem pojawili się także lewelerzy, a ich znakiem szczególnym stało się silne poparcie reform wyborczych. Ich zdaniem należało wprowadzić system opierający się na ustroju republikańskim oraz progresywne w swym charakterze opodatkowanie. 
Analizując z kolei współczesny socjalizm, koniecznie trzeba wspomnieć o postaci Henri de Saint-Simon, który uznawany jest a kartach historii za pierwszego socjalistę w dzisiejszym rozumieniu tejże ideologii. To on głosił konieczność kreacji zupełnie nowego społeczeństwa , typowo socjalistycznego, a więc opierającego się na odrzuceniu kapitalistycznych aspektów i bazującego na równości wszystkich oraz wspólnych szansach. W opinii tego polityka, społeczeństwo miałoby się rozwijać poprzez prace, bowiem ludzie byliby wyróżniani za swe umiejętności, wkład i zaangażowanie. Socjalizm był opozycyjnym pojęciem wobec indywidualizmu, który socjaliści zupełnie odrzucali. Nie chodziło bowiem w tym przypadku o działanie „w pojedynkę”, ale o współpracę międzyludzką.

Zobacz stronę autora: Găzduire OpenCart

Related Posts