Założenia socjalizmuSocjalizm to pojęcie, które wiąże się z wielorakimi przekonaniami filozoficznymi oraz które odnosi się do rozmaitych rodzajów ideologii politycznych. Generalnie rzecz biorąc, sam termin wywodzi się natomiast od słowa „societas”, a więc „wspólnota” i bez względu na to, o jakim typie i wymiarze socjalizmu mówimy, zawsze cechą nadrzędną okazuje się „jedność”. Jak ją jednakże rozumieć?
Podstawą łączącą wszystkich socjalistów jest przeświadczenie o tym, iż powszechne powinno https://climbingacademy.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-skalkowy/ być wspólne dzielenie dóbr, własność środków produkcji oraz co za tym idzie brak kapitalistycznych różnic między klasami, a w konsekwencji tego – sprawiedliwość społeczna . W obrębie socjalizmu wyróżnia się pojęcie socjalizmu marksistowskiego, w którym za kluczowe uznaje się uznanie teorii materializmu historycznego. Zdaniem zagorzałych miłośników tej doktryny, celem nadrzędnym powinno być emancypowanie pracy. W socjalizmie charakterystyczne jest też i to, iż ludzkie zachowanie uznaje się za uzależnione w ogromnym stopniu od środowiska społecznego. W praktyce, odnosiło się to przede wszystkim do aspektu wartości, cech kulturowych, obyczajów społecznych itd. Wszystkie one zdaniem socjalistów marksistowskich są generowane poprzez społeczeństwo. A zatem to, jaką formę przybierają, jak wyglądają i jak są utrwalane zależne jest od czynników wyłącznie społecznych, czyli człowieka, a nie od rezultatu niezmiennego, stałego i naturalnego w swym charakterze prawa.
Socjaliści przeciwstawiali się kapitalizmowi, uznając go za bezpośrednią przyczynę tworzenia się nierówności społecznych, a także co za tym idzie klas, w obrębie których dochodziło do wykreowania systemu wyzysku. Władza oraz majętność gromadziły się w niewielkiej grupie społecznej, pozostali natomiast, którym owej władzy i bogactwa brakowało, byli wykorzystywani – wyzyskiwani. Dlatego też formował się zły zdaniem socjalistów marksistowskich ustrój, który był systemem społecznym bazującym nie niejednolitych relacjach społecznych. W konsekwencji tego, obywatele nie mieli równych szans, takich samych możliwości i jednakowych perspektyw. By to natomiast zlikwidować, uznano za konieczne zniesienie kapitalizmu. 

Related Posts