Socjalizm - źródłaSocjalizm mocno przeciwstawiający się wyzyskowi społecznemu, nierównościom, a także stawiający sobie za cel zniesienie wszelkich różnic w obrębie klas społecznych i uzyskanie systemu wspólnotowego, gdzie panowałaby zasada sprawiedliwego podziału dóbr i wzajemności środków produkcji, miał swoje korzenie w rozmaitych rodzajach doktryn filozoficznych. Pierwsze z myśli dających podwaliny socjalizmu tu charakteryzowanego, zrodziły się prawdopodobnie już w okresie starożytności. 
Socjaliści sięgali do bardzo starych źródeł, a mianowicie by wykrystalizować swój nurt, decydowali się na zgłębienie w szczegółowy sposób między innymi filozoficznych poglądów starożytnych mędrców do jakich zaliczyć należy między innymi Platona, Mazdaka oraz Arystotelesa. Ponadto warto także nadmienić, iż w czasach średniowiecza oraz w okresie reformacji, pojawił się szeroki zakres grup o charakterze religijnym. Z perspektywy czasu zaczęto je uznawać za protosocjalistyczne. Ich podstawowym źródłem wszelkich inspiracji stała się Biblia. Namiastki socjalizmu dostrzegają specjaliści i historycy również w pewnych odłamach purytanizmu, który dominował w Anglii w czasie wojny domowej. W tych nurtach bowiem decydowano się na kultywowanie wspólnego posiadania, sprawiedliwości społecznej, a tym samym piętnowano prywatną własność. Chciano za wszelką cenę wprowadzić równość i to w sposób radykalny.
Jeszcze bardziej wyraziste poglądy nawiązujące do tego, co głosili późniejsi socjaliści, wiążą się z czasem trwania oświecenia, bowiem to wtedy zaczęto mocno krytykować własność prywatną. W szczególności ogromny wpływ na to miała działalność polityczno-filozoficzna prowadzona przez Jeana – Jacquesa Rousseau. 

Zobacz stronę autora: Trening online

Related Posts