Marksizm i jego nurtySpośród szeregu rozlicznych rodzajów ideologii bezpośrednio wykazującej związek z komunizmem, jakiemu poświęcony jest niniejszy serwis informacyjny, warto wyszczególnić niesamowicie ważną doktrynę społeczno-gospodarczo-polityczną, jaką jest marksizm stworzony przez Karola Marksa, od nazwiska którego tenże nurt wziął swoje nazewnictwo. 
Ze względu na bardzo szerokie rozpowszechnienie idei marksistowskiej, pojawiły się na przestrzeni czasu wielorakie nurty tego światopoglądu. W szczególności wiele z nich wyodrębniło się w dyskusjach i analizach toczonych tuż po śmierci Marksa. Dużo do powiedzenia w tym zakresie miały między innymi partie socjaldemokratyczne, które podjęły się indywidualnej interpretacji filozofii opracowanej przez polityka. Przyglądając się jego poszczególnym zagadnieniom, wypracowywano sukcesywnie coraz to nowsze odłamy marksizmu w wersji pierwotnej. Generalnie warty wyszczególnienia jest między innymi reformizm. Jak wskazuje już samo jego określenie, był to nurt opierający się na stopniowo przeprowadzanych reformach, a wszystko to miało ultimate swanson na celu wprowadzenie zmian ale na spokojnie, w postaci pokojowej, bez rewolucji w roli głównej. Nie zapominajmy także i o socjalizmie rewolucyjnym, który w swych podstawowych założeniach wydawał się być wręcz odwrotny- komunizm miał zostać osiągnięty zdaniem zwolenników tejże doktryny, na skutek rewolucji. Przejścia, jakich się spodziewano w celu obalenia nierówności kapitalistycznych wynikać miały z kolei z gwałtownego, natychmiastowego podziałania. A zatem jak widać obie te doktryny wzajemnie były sobie przeciwstawne. 
Wracając na moment do socjalizmu rewolucyjnego, to ta ideologia została uznana za podstawę, jeżeli chodzi o kształtowanie się marksizmu-leninizmu, będącego ostatecznie formalnym ustrojem dominującym w Związku Radzieckim. Z kolei w zakresie reformizmu należy wspomnieć o kilku ważnych dla tej doktryny postaciach, a mianowicie pionierach owego nurtu, jakimi byli Eduard Bernstein i Karl Kautsky. Oni są uważani za ojców socjaldemokratycznej ideologii oraz socjalizmu demokratycznego w rozumieniu współczesnym. 

Related Posts