Pojęcie imperializmu w leninizmie. Główne założenia

Leninizm był pojęciem wprowadzonym od nazwiska jego twórcy i głównego propagatora – Włodzimierza Lenina – wodza bolszewickiego, za sprawa którego owa doktryna polityczna została opracowana i wprowadzona w życie Związku Radzieckiego i wszelkich krajów przynależnych do tzw. Układu Warszawskiego. Warto wspomnieć, iż z pojęciem nurtu tu opisywanego wiąże się wiele rozlicznych koncepcji, wśród których za jedną z galeria malarstwa online nadrzędnych uznaje się imperializm. 
Ideologia leninizmu bazowała na przeświadczeniu o tym, że imperializm to zenit kapitalistyczny w sferze rozwoju systemu ekonomicznego. W rozumieniu Włodzimierza Lenina, kraj który jest mocno rozwinięty pod względem zwłaszcza industrialnym, prowadzi dynamiczny eksport kapitału. Po co? Takie zjawisko ma bowiem prowadzić do opanowania kolonii, a to zaś następuje w celu dalszej eksploatacji kończącej cynk swanson się ostatecznie uzyskaniem wszelkich surowców naturalnych tam występujących. Nierzadko opanowywane kolonie stanowiły w krótkim czasie od ich przejęcia nowe, istotne powierzchnie do prowadzenia na nich różnorodnych inwestycji. 
Specyficzna w pojęciu imperializmu w leninizmie była także ideologia odnosząca się do funkcjonowania społeczeństwa. Otóż poprzez „przejmowanie” kontroli nad ubogimi obszarami, które stawały się przestrzeniami inwestycyjnymi, dawano stałe zajęcia ubogim robotnikom, umożliwiając zapewnienie im warunków do egzystowania na względnie „stabilnym” poziomie. Bezpośrednio z takim przeświadczeniem wiązało się także dalej idące wyobrażenie, a mianowicie- iż rewolucja dziać się powinna wyłącznie w biednym kraju, przez co rozumie się słabo rozwinięty obszar. Zdaniem Karola Marksa jednakże, taki stan rzeczy prowadzi do powstania systemu socjalistycznego. 

Zobacz stronę autora: bloga

Related Posts