Socjalizm - jak się zrodził?

Socjalizm - jak się zrodził?

On

Zanim wykształcił się socjalizm w dzisiejszym rozumieniu owej ideologii polityczno-społeczno-gospodarczej, najpierw wykrystalizowały się inne doktryny, jakie śmiało uznać można za podwaliny socjalistycznej myśli.  Przykładem takiej poprzedzającej socjalizm idei był protosocjalizm. Jego uformowanie było możliwe między innymi poprzez reformację, która to doprowadziła do...

Socjalizm - źródła

Socjalizm - źródła

On

Socjalizm mocno przeciwstawiający się wyzyskowi społecznemu, nierównościom, a także stawiający sobie za cel zniesienie wszelkich różnic w obrębie klas społecznych i uzyskanie systemu wspólnotowego, gdzie panowałaby zasada sprawiedliwego podziału dóbr i wzajemności środków produkcji, miał swoje korzenie w rozmaitych rodzajach doktryn filozoficznych....