Polskie partie na przestrzeni lat

Przyglądając się polskiej polityce na przestrzeni lat – począwszy od czasów bardzo zamierzchłych aż po okres teraźniejszy, stwierdzić musimy, że nasze korzenie demokratyczne nie są zbyt długie. Choć bowiem polska konstytucja była uchwalona jako druga na świecie, to zapisana w niej była monarchia jako system władzy. Z prawdziwą demokracją zaś do czynienia mamy głównie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wcześniej, bo tuż po odzyskaniu niepodległości także mieliśmy okres, gdy różne partie i opcje polityczne ścierały się ze sobą.

Prawdziwy sterownik PLC pluralizm jednak przypada na okres po 1989 roku i nie da się temu zaprzeczyć. Zauważyć warto na pewno, że partią, która w Polsce ma najsilniejsze korzenie jest PLS – pochodzi ona właśnie jeszcze z czasów przedsanacyjnych. Najmłodszą zaś jest Ruch Palikota, który wszedł do sejmu po raz pierwszy rok temu. Jak więc widać, polska polityka to zagadnienie bardzo ciekawe, któremu na pewno warto się przyjrzeć nieco bliżej, by zrozumieć obecną sytuację rządowo – opozycyjną.
Autor:

Zobacz stronę autora: Akademia Prawa Jazdy Gdynia

Related Posts