Parada równości w Warszawie

Parada równości to wydarzenie, które od kilku lat cyklicznie co roku odbywa się w stolicy Polski, jako przypomnienie o tym, że niezależnie od tego, jakiej jesteśmy płci, rasy, czy też orientacji seksualnej, należy nam się dokładnie taki sam szacunek. Oczywiście, gabinet psychologiczny Rybnik jest to impreza bardzo kontrowersyjna i co roku wydarzenie to wywołuje duże spory. Z jednej strony barykady zazwyczaj mamy lewicowych działaczy, ekologów, feministki oraz działaczy na rzecz równości ludzi różnych orientacji seksualnych, którzy są de facto organizatorami tej imprezy.

Po drugiej stronie barykady zaś, znajdziemy osoby konserwatywne takie, jak różnego rodzaju prawicowe i narodowe organizacje oraz te, które powiązane są bezpośrednio z kościołem i innymi organizacjami religijnymi. Walka, która toczy się między tymi dwoma środowiskami jest bardzo zażarta, a konflikt zdaje się nie mieć końca. Tegoroczna parada równości jednakże przebiegła bez większych zakłóceń i dała nam szansę na spokojny odbiór wszystkich wydarzeń, które miały na niej miejsce.
Autor:

Zobacz stronę autora: silniki elektryczne

Related Posts