Kiedy spojrzymy na nasz kraj pod kątem gospodarczym i politycznym, możemy stwierdzić, że dość wyraźnie rysuje się granica różnic pomiędzy wschodem a zachodem naszego kraju. W praktyce oznacza to tyle, że polska zachodnia, a więc mniej więcej ta, która kończy się na granicach województw śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego (zachodniego) i zachodniopomorskiego, to regiony, które dobrze rozwijają się pod kątem gospodarczym i dają duże szanse – tak edukacyjne, jak i te związane z dobrym zarobkowaniem. Polska wschodnia zaś, a więc, Mazury, Podlasie, Lubelszczyzna, czy też Podkarpacie to regiony rozwinięte słabiej, w ostatnich latach wyludniające się i dające znacznie mniejsze perspektywy na przyszłość.

To jednak pod wieloma względami tylko i wyłącznie obiegowa opinia. Okazuje się bowiem, że na przykład na Podkarpaciu w miejscowościach takich, jak Rzeszów, czy też Sanok świetnie rozwija się przemysł i inne tego typu działki. Spojrzeć więc trzeba na konkretne miejscowości, a nie szukać w tym przypadku ogólnych tendencji.
Autor:

Related Posts