Nazywam się Marek Kossakowski i jestem studentem drugiego roku historii na Uniwersytecie Wrocławkim. Kontrowersyjny publicysta, domator, lubi czytać. Degustator win.
Pojęcie komunizmu – nazewnictwo

Pojęcie komunizmu – nazewnictwo

On

Termin „komunizm” stanowił charakterystyczne określenie odnoszące się przede wszystkim do ustroju polityczno-gospodarczego. Było to nazewnictwo wprowadzone w krajach, gdzie rządzili działacze komunistyczni formujący partie. Na tej podstawie zrodziły się także kolejne pojęcia takie jak między innymi termin „państw komunistycznych”. Generalnie stanowiły one…

Komunizm współcześnie

Komunizm współcześnie

On

Ustrój komunistyczny niewątpliwie kojarzy się z zamierzchłymi dziejami i faktycznie to w czasach funkcjonowania Związku Radzieckiego ta doktryna rozwijała się najsilniej i najbardziej dynamicznie. Niemniej jednak o komunizmie w kontekście politycznym oraz gospodarczym i społecznym można także mówić w aspekcie współczesności.  Istnieje…

Stalinizm – charakterystyka

Stalinizm – charakterystyka

On

Stalinizmem określa się ustrój polityczny, który bezpośrednio wiąże się z komunizmem, stanowiąc jeden z nurtów tejże doktryny. Nieprzypadkowe jest nazewnictwo tego systemu sprawowania rządów, bowiem zaczerpnięte zostało ono od nazwiska słynnego rosyjskiego przywódcy, a mianowicie Józefa Stalina. Przed Stalinem władzę sprawował Lenin,…

Początki komunizmu

Początki komunizmu

On

Nawoływanie do zniesienia kapitalistycznych różnic społecznych, wprowadzenie powszechnie obowiązującej zasady jedności oraz równości, powszechność i wspólnota środków produkcji, sprawiedliwy podział dóbr oraz rewolucyjny charakter walk „ o lepszy byt” pozbawiony elementów różnicowania warstw społeczeństwa to cechy charakterystyczne dla okresu komunizmu. Jak ten…

Marksistowskie nurty komunizmu

Marksistowskie nurty komunizmu

On

Pojęcie komunizmu wielokrotnie przez badaczy historii jest traktowane jako synonimiczne określenie wobec rozmaitych nurtów komunizmu marksistowskiego. Nieprzypadkowo tego typu konotacje są dostrzegalne, bowiem w dwudziestym stuleciu doszło do rozwinięcia się w obrębie komunizmu marksistowskiego rozlicznych odmian, typów, nurtów tejże ideologii. Ogromny wpływ…

Odmiany komunizmu

Odmiany komunizmu

On

Komunizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się wielorakich typów doktryn politycznych. Niemniej jednak istnieją dwa podstawowe rodzaje ideologii, w jakich charakteryzowana myśl komunistyczna niewątpliwie okazuje się kluczowa. Mowa tu między innymi o doktrynach bazujących na marksistowskich oraz doktrynach poza marksistowskich . Warto…