Socjalizm - źródła

Socjalizm - źródła

On

Socjalizm mocno przeciwstawiający się wyzyskowi społecznemu, nierównościom, a także stawiający sobie za cel zniesienie wszelkich różnic w obrębie klas społecznych i uzyskanie systemu wspólnotowego, gdzie panowałaby zasada sprawiedliwego podziału dóbr i wzajemności środków produkcji, miał swoje korzenie w rozmaitych rodzajach doktryn filozoficznych....