Marksizm i jego nurty

Marksizm i jego nurty

On

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów ideologii bezpośrednio wykazującej związek z komunizmem, jakiemu poświęcony jest niniejszy serwis informacyjny, warto wyszczególnić niesamowicie ważną doktrynę społeczno-gospodarczo-polityczną, jaką jest marksizm stworzony przez Karola Marksa, od nazwiska którego tenże nurt wziął swoje nazewnictwo.  Ze względu na bardzo szerokie...