Władze Komsomołu

Władze Komsomołu

On

Terminologia Komsomoł wiąże się bezpośrednio ze skrótem rosyjskiej pełnej nazwy organizacji Związku Radzieckiego, jaką jest Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży. Pojęcie to odnosi się wprost do sowieckiego stowarzyszenia młodzieżowego, które stworzone zostało w roku 1918 oraz jakie przetrwało do 1991 roku.  Jeżeli chodzi o...

Działalność Komsomołu

Działalność Komsomołu

On

Charakteryzując pojęcie szeroko rozumianego ustroju politycznego, jakim był niegdyś komunizm, obowiązkowo należy wspomnieć o kluczowym terminie bezwzględnie wiążącym się z owym okresem, tj. Komsomołu. Na czym opierała się działalność tej organizacji? Komsomoł, najbardziej skrótowo opisując, odnosił się do formacji zrzeszającej w swych...