Nazywam się Marek Kossakowski i jestem studentem drugiego roku historii na Uniwersytecie Wrocławkim. Kontrowersyjny publicysta, domator, lubi czytać. Degustator win.
Komunizm a marksizm

Komunizm a marksizm

On

Pojęcia „komunizm” oraz „marksizm” mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Oba te terminy się zawężają, nachodzą na siebie w swych podstawowych założeniach, poglądach, ideologii, a także nadrzędnych celach. Postaramy się opisać w niniejszym artykule, na czym polega komunizm w rozumieniu marksistowskim.  Twórcy...

Socjalizm - jak się zrodził?

Socjalizm - jak się zrodził?

On

Zanim wykształcił się socjalizm w dzisiejszym rozumieniu owej ideologii polityczno-społeczno-gospodarczej, najpierw wykrystalizowały się inne doktryny, jakie śmiało uznać można za podwaliny socjalistycznej myśli.  Przykładem takiej poprzedzającej socjalizm idei był protosocjalizm. Jego uformowanie było możliwe między innymi poprzez reformację, która to doprowadziła do...

Socjalizm - źródła

Socjalizm - źródła

On

Socjalizm mocno przeciwstawiający się wyzyskowi społecznemu, nierównościom, a także stawiający sobie za cel zniesienie wszelkich różnic w obrębie klas społecznych i uzyskanie systemu wspólnotowego, gdzie panowałaby zasada sprawiedliwego podziału dóbr i wzajemności środków produkcji, miał swoje korzenie w rozmaitych rodzajach doktryn filozoficznych....

Socjalizm - warto wiedzieć

Socjalizm - warto wiedzieć

On

Termin socjalizm pod względem etymologicznym wiąże się z łacińskim określeniem „societas”, a więc w dosłownym tłumaczeniu „wspólnota”. Nieprzypadkowo zdecydowano się w odniesieniu do tejże ideologii właśnie na tego rodzaju określenie.  Pojęcie socjalizmu w głównej mierze odnosi się do nurtu – doktryny politycznej....

Marksizm i jego nurty

Marksizm i jego nurty

On

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów ideologii bezpośrednio wykazującej związek z komunizmem, jakiemu poświęcony jest niniejszy serwis informacyjny, warto wyszczególnić niesamowicie ważną doktrynę społeczno-gospodarczo-polityczną, jaką jest marksizm stworzony przez Karola Marksa, od nazwiska którego tenże nurt wziął swoje nazewnictwo.  Ze względu na bardzo szerokie...

Rola rewolucji w marksizmie

Rola rewolucji w marksizmie

On

Za jedno z podstawowych pojęć niewątpliwie wiążące się ze światopoglądem polityczno-społeczno-gospodarczym jakim był marksizm, jest rewolucja. Warto wspomnieć, iż w kontekście charakterystyki komunizmu i jego rozmaitych nurtów i odłamów czy formacji komunistycznych działających na przestrzeni minionych lat, termin rewolucji nabrał wielorakich kontekstów...