Działalność Komsomołu

Działalność Komsomołu

On

Charakteryzując pojęcie szeroko rozumianego ustroju politycznego, jakim był niegdyś komunizm, obowiązkowo należy wspomnieć o kluczowym terminie bezwzględnie wiążącym się z owym okresem, tj. Komsomołu. Na czym opierała się działalność tej organizacji? Komsomoł, najbardziej skrótowo opisując, odnosił się do formacji zrzeszającej w swych...