Komunizm a marksizm

Komunizm a marksizm

On

Pojęcia „komunizm” oraz „marksizm” mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Oba te terminy się zawężają, nachodzą na siebie w swych podstawowych założeniach, poglądach, ideologii, a także nadrzędnych celach. Postaramy się opisać w niniejszym artykule, na czym polega komunizm w rozumieniu marksistowskim.  Twórcy...

Marksizm i jego nurty

Marksizm i jego nurty

On

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów ideologii bezpośrednio wykazującej związek z komunizmem, jakiemu poświęcony jest niniejszy serwis informacyjny, warto wyszczególnić niesamowicie ważną doktrynę społeczno-gospodarczo-polityczną, jaką jest marksizm stworzony przez Karola Marksa, od nazwiska którego tenże nurt wziął swoje nazewnictwo.  Ze względu na bardzo szerokie...

Rola rewolucji w marksizmie

Rola rewolucji w marksizmie

On

Za jedno z podstawowych pojęć niewątpliwie wiążące się ze światopoglądem polityczno-społeczno-gospodarczym jakim był marksizm, jest rewolucja. Warto wspomnieć, iż w kontekście charakterystyki komunizmu i jego rozmaitych nurtów i odłamów czy formacji komunistycznych działających na przestrzeni minionych lat, termin rewolucji nabrał wielorakich kontekstów...