Czym był komunizm?

Czym był komunizm?

On

Termin komunizm wywodzi się pod względem etymologicznym z pojęcia łacińskiego, a dokładniej ma on swoje źródła w wyrazie „communis”. Ten zaś w dosłownym tłumaczeniu brzmi „powszechny”, „wspólny”, „wzajemny”. Jeżeli natomiast chodzi o wstępną, podstawową charakterystykę tej ideologii, to zdecydowanie trzeba tu wspomnieć...