Stalinizm - charakterystyka

Stalinizmem określa się ustrój polityczny, który bezpośrednio wiąże się z komunizmem, stanowiąc jeden z nurtów tejże doktryny. Nieprzypadkowe jest nazewnictwo tego systemu sprawowania rządów, bowiem zaczerpnięte zostało ono od nazwiska słynnego rosyjskiego przywódcy, a mianowicie Józefa Stalina.
Przed Stalinem władzę sprawował Lenin, wprowadzając w życie dawnej Rosji nowy typ rządów zwany leninizmem. Kiedy zaś bolszewicki przywódca zmarł usługi pogrzebowe warszawa, władzę przejął Stalin. To on zapoczątkował trwający ponad trzy lata wielki terror, który opanował cały Związek Radziecki. Taka sytuacja na politycznej mapie Rosji trwała od 1936 do 1939 roku. W tym okresie doszło do wzmożonych działań represyjnych, które prowadzone były zarówno przez aparat policyjny, jak także aparat biurokratyczny. Konsekwencje tych drastycznych, brutalnych poczynań w ramach wielkiego terroru poniosły miliony niewinnych obywateli. Jednym z kierunków, w jakim wymierzone zostały ostre poczynania działaczy stalinowskich był atak na aktywnych komunistów. I tak też zrodziło się utrwalone na kartach historii pojęcie „wielkiej czystki”. W praktyce opierało się to na śmierci w zasadzie dominującej części wyższych kadr partii komunistycznej. Powód? Sprzeciwienie się sposobowi realizowania władzy przez Stalina. Brak dyscypliny partyjnej był więc równoznaczny z utratą życia. Taki proceder był  wręcz standardowy. Stracono wtedy setki osób. Mordy prowadzono na starszych bolszewikach, którzy działali w ramach rewolucji toczonej w 1917 roku. Ofiarami stalinistów padli także ci, którzy stanowili bliskich współpracowników Lenina. W tym właśnie czasie życie stracili Nikołaj Bucharin, Aleksiej Rykow, Grigorij Zinowjew czy Lew Kamieniew. 
Stalinizm wywarł ogromny wpływ nie tylko na sposób sprawowania rządów politycznych i władzę społeczną, ale także wprowadził duże zmiany w gospodarce. Stalin zupełnie zrezygnował bowiem z polityki NEP-u, z kolei zastąpił ją działaniami opartymi na pełnym planowaniu gospodarki. Wiązało się to także z kolektywizacją rolnictwa. 
usługi księgowe poznań

News Reporter
Nazywam się Marek Kossakowski i jestem studentem drugiego roku historii na Uniwersytecie Wrocławkim. Kontrowersyjny publicysta, domator, lubi czytać. Degustator win.