Artykuły

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

"Młodzież stanowi najbardziej aktywną i najbardziej żywotną siłę społeczeństwa... Do młodzieży nie należy podchodzić szablonowo, ignorując jej specyficzne cechy". (Mao Tse-tung)

Publikacje propagujące światopogląd ateizmu naukowego i wiedzę o jednym z elementów nadbudowy społecznej, jaką są wierzenia religijne.

"W świecie współczesnym wszelka kultura, a więc literatura i sztuka, jest bez wyjątku przynależna do określonej klasy i określonej linii politycznej". (Mao Tse-tung)

Autor - Georges Politzer (1903-1942) - był francuskim filozofem pochodzenia węgierskiego, komunistą i bojownikiem francuskiego ruchu oporu. Poniósł męczeńską śmierć z rąk hitlerowskich okupantów.

"Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao" - zbiór najważniejszych cytatów z dorobku wielkiego chińskiego rewolucjonisty, poety i działacza państwowego.

"O przyjaciele! Dzieją się dzieje. Walka za nami. Walka przed nami..." (Władysław Broniewski)

Dział przedstawia przemilczane obecnie dowody w sprawie mordu na polskich jeńcach wojennych w Katyniu, które nie pasują do obrazu kreowanego przez antykomunistyczną propagandę.

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. - pod red. Komisji KC WKP(b), zaaprobowany przez KC WKP(b) w 1938 r. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

Z przymrużeniem oka, czyli humor, ironia, groteska i satyra.

Jest nauką o społecznych prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków zaspokojenia potrzeb ludzkich.

"Wszystko na świecie jest skomplikowane i uwarunkowane różnymi czynnikami. Każdy problem należy rozpatrywać ze wszystkich stron, a nie wyłącznie z jednej strony". (Mao Tse-tung)

"Komunizm to konsekwentna ideologia proletariatu i jednocześnie nowy ustrój społeczny (...) i w całych dziejach ludzkości są najbardziej doskonałe, najbardziej, postępowe, najbardziej rewolucyjne i najbardziej rozumne". (Mao Tse-tung)