II Wojna Światowa. Na pograniczu ZSRR i faszystowskiej Finlandii oddział radzieckich żołnierek pod dowództwem szorstkiego kapitana musi przełamać wzajemny dystans, aby wykonać zadanie bojowe. Mistrzowsko zarysowana psychologia postaci, wartka akcja i podkreślenie wkładu kobiet radzieckich w zwycięstwo nad faszyzmem sprawiają, że film ten należy do najlepszych w historii kina wojennego.