Klasycy


 • Lenin - Chałupnictwo ekonomistów a organizacja rewolucjonistów [w:] Co robić?
 • Lenin - Wulgarno-burżuazyjne przedstawienie dyktatury i pogląd na nią Marksa [w:] Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej
 • Lenin - Wojna a socjaldemokracja rosyjska
 • Lenin - Oportunizm i krach II Międzynarodówki
 • Lenin - Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky
 • Lenin - Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach
 • Lenin - Pozdrowienie robotnikom węgierskim
 • Lenin - Pierwotny szkic tez w kwestii rolnej
 • Lenin - Pierwotny szkic tez w kwestii narodowej i kolonialnej


 • Stalin - Marksizm a kwestia narodowa
 • Stalin - O prawicowym niebezpieczeństwie w WKP(b)
 • Stalin - Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7)


 • Mao - Jak określać przynależność klasową na wsi
 • Mao - Zagadnienia strategii wojny rewolucyjnej w ChinachPodręczniki marksizmu-leninizmu

Georges Politzer - Wykłady filozofii, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy;
Julian Lider - Pogadanki o dialektyce i materializmie, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy;
F. W. Konstantinow (red.), Materializm historyczny, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1955 r.
Jarosław Ładosz, Materializm dialektyczny, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych;
Komisja KC WKP(b), Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs, wyd. Spółdzielnia Wydawnicza Książka;
W. I. Lenin - krótki zarys życia i działalności, wyd. Książka i Wiedza;
Józef Stalin. Krótki życiorys, wyd. Książka i Wiedza;
M. Rozental i P. Judin (red.), Krótki słownik filozoficzny, wyd. Książka i Wiedza;
Akademia Nauk ZSRR (red.), Ekonomia polityczna. Podręcznik, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1955 r.
Współczesność

Jean Ziegler - Imperium hańby, wyd. Książka i Prasa;
Naomi Klein - No logo, wyd. Świat Literacki; Naomi Klein - Doktryna Szoku.
Michael Moore - Biali głupcy, wyd. Świat Książki;
Michael Moore - Stary, co zrobiłeś z moim krajem?, Wydawnictwo Sonia Draga;
Mike Davis - Planeta slumsów, wyd. Książka i Prasa;
Jean Ziegler - Nienawiść do Zachodu, wyd. Książka i Prasa;
Beverly J. Silver - Globalny proletariat, wyd. Książka i Prasa ;
Ben White - Apartheid izraelski, wyd. Książka i Prasa;
Stefan Zgliczyński - Hańba iracka, wyd. Książka i Prasa;
Marie-Monique Robin - Świat według Monsanto.
Historia

Charles S. Mann - 1491. Ameryka przed Kolumbem, wyd. Rebis;
Józef Plutek - Mroki średniowiecza, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy;
Helena Michnik i Ludwika Mosler - Historia Polski do roku 1795, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych;
K. Bazylewicz, S. Bachruszyn - Historia ZSRR, t. 1-3, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych;
Albert Soboul - Rewolucja francuska 1789-1799, wyd. Czytelnik;
Prosper-Olivier Lissagaray - Historia Komuny Paryskiej 1871 r., wyd. Książka i Wiedza;
M. Gorki (red.), Dzieje wojny domowej w ZSRR, t. 2: Wielka rewolucja proletariacka, wyd. Książka i Wiedza;
M. Sayers i A. Kahn - Wielki spisek przeciwko ZSRR, wyd. Czytelnik;
Artur Starewicz - Zwycięstwo socjalizmu w ZSRR, wyd. Książka i Wiedza;
Radzieckie Biuro Informacyjne - O fałszerzach historii, Wydawnictwo Prasa Wojskowa;
Stefan Arski - Targowica nad Atlantykiem, Pasażerowie martwej wizy, wyd. Czytelnik;
Władysław Kulicki - Od Aurory do zdobycia Księżyca, wyd. Nasza Księgarnia;
Eduardo Galeano - Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej, Wydawnictwo Literackie Kraków;
Ernesto Che Guevara - Rewolucja. Wspomnienia z kubańskiej wojny rewolucyjnej, wyd. Sonia Draga;
Artur Domosławski - Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki;
Jacob Holdt - Amerykańskie obrazki, wyd. Krakowska Agencja Wydawnicza;
Artur Domosławski - Ameryka zbuntowana, wyd. Świat Książki;
Tadeusz Walichnowski - U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce, wyd. Książka i Wiedza;
Eugeniusz Szyr (red.), XX lat Polski Ludowej, wyd. Czytelnik;
Krystyna Konecka, Koreański koń Czhollima, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza;
Noam Chomsky - Rok 501. Podbój trwa, Wydawnictwo Naukowe PWN;
Nauka

Jerzy Budziło, Stefan Dybowski - Z dziejów postępu, wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza;
Bill Bryson - Krótka historia prawie wszystkiego, wyd. Zysk i S-ka;
Neil deGrasse Tyson, Donald Goldsmith - Wielki początek, wyd. Prószyński i S-ka;
Marcus Chown - Nieskończone życie nieboszczyka, wyd. Zysk i S-ka;
Jerry A. Coyne - Ewolucja jest faktem, wyd. Prószyński i S-ka;
Richard Dawkins - Rozplatanie tęczy, wyd. Prószyński i S-ka;
Richard Dawkins - Rzeka genów, wyd. CiS;
Chip Walter - Kciuki, paluchy i łzy, wyd. Rebis;
Krytyka religii

Ateizm a religia. Cykl wykładów, wyd. Książka i Wiedza;
Paweł Michalak - Jeśli Bóg jest, wyd. CiS;
Richard Dawkins - Bóg urojony, wyd. CiS;
Russel Blackford, Udo Schueklenk, Dlaczego jesteśmy ateistami, wyd. Czarna Owca;
Zenon Kosidowski - Opowieści biblijne, wyd. Iskry;
Zenon Kosidowski - Opowieści ewangelistów, wyd. Iskry;
Roman Warecki - Ołtarz i tron, wyd. Książka i Wiedza;
Marek Szenborn - Czarownice i heretycy. Tortury, procesy, stosy, wyd. Bornweb;
B. Baranowski, W. Lewandowski - Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku XVII i XVIII, wyd. Książka i Wiedza;
David Yallop - W imieniu Boga? Śledztwo w sprawie zamordowania Jana Pawła I, wyd. Da Capo;
Ojciec nieświęty. Rozmowy Piotra Szumlewicza, wyd. Czarna Owca;
Beletrystyka

Howard Fast - Spartakus
Halina Rudnicka - Uczniowie Spartakusa
Karol Bunsch - Dzikowy skarb
Karol Poulsen - Słowo króla Ryszarda
Jan Wiktor - Papież i buntownik
Gustaw Morcinek - Ondraszek
Howard Fast - Dumni i wolni
Wiktor Hugo - Nędznicy
Ethel Lilian Voynich - Szerszeń
Charles Dickens - Szkice
Emil Zola - Germinal
Władysław Orkan - Komornicy
Jan Wiktor - Wyznania heretyka
Maksym Gorki - Dzieciństwo
Maksym Gorki - Wśród ludzi
Maksym Gorki - Moje uniwersytety
Maksym Gorki - Matka
Walentin Katajew - Samotny biały żagiel
Wanda Wasilewska - Ojczyzna
Maksym Gorki - Artamonow i synowie
Henri Barbusse - Ogień
Aleksy Tołstoj - Droga przez mękę
John Reed - 10 dni, które wstrząsnęły światem
Dymitr Furmanow - Czapajew
Mikołaj Ostrowski - Jak hartowała się stal
Bruno Jasieński - Palę Paryż
Zoltan Vas - 16 lat więzienia
John Steinbeck - Grona gniewu
Elżbieta Jackiewiczowa - Wczorajsza młodość
Igor Newerly - Pamiątka z Celulozy
Natalia Rolleczek - Drewniany różaniec
Antoni Makarenko - Poemat pedagogiczny
Antoni Makarenko - Chorągwie na wieżach
Nikołaj Szpanow - Podżegacze
Nikołaj Szpanow - Spiskowcy
Anna Seghers - Siódmy krzyż
Arkady Gajdar - Timur i jego drużyna
Arkady Gajdar - Szkoła
Wanda Wasilewska - Pieśń nad wodami
Juliusz Fuczik - Reportaż spod szubienicy
Ilia Erenburg - Burza
Aleksander Fadiejew - Młoda Gwardia
Borys Polewoj - Opowieść o prawdziwym człowieku
Wanda Wasilewska - Rzeki płoną
Isabel Allende - Dom duchów
Stanisław Lem - Astronauci
Iwan Jefremow - Mgławica Andromedy