Wielka Wojna Narodowa Związku Radzieckiego uwieńczona rozgromieniem faszystowskich Niemiec i militarystycznej Japonii, była punktem zwrotnym w historii ludzkości. Żaden kraj kapitalistyczny, żadna armia nie mogłaby wytrzymać takiego naporu uzbrojonych po same zęby, zezwierzęconych hord faszystowskich, jaki nie tylko wytrzymały, ale i złamały - wielki Związek Radziecki i jego bohaterska Armia Radziecka.

 

Znalazła w tym wyraz niezłomna potęga kraju socjalizmu, zrodzonego przez Wielką Socjalistyczną Rewolucję Październikową, a umocnionego w latach planów pięcioletnich.

Zwycięstwo narodu radzieckiego nad najsilniejszym drapieżcą imperialistycznym wykazało dobitnie całemu światu ogromną wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym, było jednym z najważniejszych wyników walki dwóch systemów, na jakie rozbił się świat wskutek pierwszej na świecie zwycięskiej rewolucji proletariackiej.

Wielka Wojna Narodowa była nie tylko wojną o wolność i niezawisłość socjalistycznej ojczyzny, była ona również wojną o wyzwolenie narodów Europy spod hitlerowskiej tyranii i ocalenie ich od śmierci. W zbrojnym starciu z faszyzmem - najbardziej rozbójniczym oddziałem światowego imperializmu i najbardziej krwawą formą dyktatury burżuazji - zwyciężył socjalizm i zwycięstwo to określa dalsze losy ludzkości.

Zwycięstwo Armii Radzieckiej nie tylko pomogło narodom wielu krajów Europy i Azji w obaleniu ciemiężców, lecz również natchnęło je do dalszej walki o nowy, sprawiedliwy ustrój, w którym człowiek przestaje być człowiekowi wilkiem. Wśród tych narodów są i Polacy, których ZSRR uratował od niewolnictwa i strasznej śmierci z rąk hitlerowców.

Każdy z nas zawdzięcza życie żołnierzom spod znaku sierpa i młota. Ale nie tylko życie - również niepodległość Polski i jej powojenna odbudowa byłyby niemożliwe, gdyby nie wzór i pomoc ze strony kraju zwycięskiego socjalizmu.

Dlatego też w pamięci narodów świata, wbrew staraniom ciemnych sił wrogich komunizmowi, na zawsze pozostanie postać żołnierza radzieckiego, który swoją krwią, odwagą i mistrzostwem bojowym uratował światową cywilizację przed zagładą.