Odmiany komunizmu

Odmiany komunizmu

On

Komunizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się wielorakich typów doktryn politycznych. Niemniej jednak istnieją dwa podstawowe rodzaje ideologii, w jakich charakteryzowana myśl komunistyczna niewątpliwie okazuje się kluczowa. Mowa tu między innymi o doktrynach bazujących na marksistowskich oraz doktrynach poza marksistowskich . Warto...

Czym był komunizm?

Czym był komunizm?

On

Termin komunizm wywodzi się pod względem etymologicznym z pojęcia łacińskiego, a dokładniej ma on swoje źródła w wyrazie „communis”. Ten zaś w dosłownym tłumaczeniu brzmi „powszechny”, „wspólny”, „wzajemny”. Jeżeli natomiast chodzi o wstępną, podstawową charakterystykę tej ideologii, to zdecydowanie trzeba tu wspomnieć...