Nazywam się Marek Kossakowski i jestem studentem drugiego roku historii na Uniwersytecie Wrocławkim. Kontrowersyjny publicysta, domator, lubi czytać. Degustator win.
Ideologia leninizmu

Ideologia leninizmu

On

Leninizm zrodził się za sprawą przywódcy bolszewickiego jakim był Włodzimierz Lenin. To on stał się także autorem książki pod tytułem „Co robić?”, która ujrzała światło dzienne w 1903 roku. W niej przekazał on podstawowe założenia opracowanej przez siebie i wprowadzanej systematycznie w…

Czym był komunizm?

Czym był komunizm?

On

Termin komunizm wywodzi się pod względem etymologicznym z pojęcia łacińskiego, a dokładniej ma on swoje źródła w wyrazie „communis”. Ten zaś w dosłownym tłumaczeniu brzmi „powszechny”, „wspólny”, „wzajemny”. Jeżeli natomiast chodzi o wstępną, podstawową charakterystykę tej ideologii, to zdecydowanie trzeba tu wspomnieć…

Władze Komsomołu

Władze Komsomołu

On

Terminologia Komsomoł wiąże się bezpośrednio ze skrótem rosyjskiej pełnej nazwy organizacji Związku Radzieckiego, jaką jest Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży. Pojęcie to odnosi się wprost do sowieckiego stowarzyszenia młodzieżowego, które stworzone zostało w roku 1918 oraz jakie przetrwało do 1991 roku.  Jeżeli chodzi o…

Działalność Komsomołu

Działalność Komsomołu

On

Charakteryzując pojęcie szeroko rozumianego ustroju politycznego, jakim był niegdyś komunizm, obowiązkowo należy wspomnieć o kluczowym terminie bezwzględnie wiążącym się z owym okresem, tj. Komsomołu. Na czym opierała się działalność tej organizacji? Komsomoł, najbardziej skrótowo opisując, odnosił się do formacji zrzeszającej w swych…